Flyttedag

Flyttedag. Flytting er stressende og sammen med skilsmisse, økonomiske utfordringer og sykdom er flytteprosessen faktisk blant de store stressfaktorene i livet. Skal du flytte og ønsker å unngå stress anbefaler vi å være ute i god tid med planlegging og forberedelser. Da har du god tid til å gjøre nødvendige grep dersom det skulle dukke opp noe uforventet.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på flyttedag da det er mange som er usikker på hvilke rettigheter de har når det gjelder fridag på jobben i forbindelse med flytting.

Alle som har flyttet tidligere vet at en må regne med flyttekaos i noen måneder. Både før du skal flytte og etter flytting. Først må du gå gjennom alt du skal flytte, rydde og kaste unna gamle ting. Så etter at du flyttebyrået har gjort sitt må du bruke tid på innredning og utpakking på et nytt sted. I tillegg skal du gjøre alle vanlige daglige oppgaver som jobbforpliktelser, studier eller kanskje ta deg av barn og familie. At flytting er en stressende prosess er ingen hemmelighet.

Flyttedag

Flyttedag rettigheter

Har du egentlig krav på flyttedag? Arbeidsmiljøloven regulerer ikke spørsmål om du har krav på fridag til flytting. For å lese mer om Arbeidsmiljøloven kan du gå hit.

Svaret på om du har rett til fri når du flytter er altså i utgangspunktet nei, du har ikke rett til det. Men dette kan være avtalt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver eller gjennom en tariffavtale. Har du en avtale om du kan få fridag til flytting må du sjekke om en slik permisjon er avtalt med eller uten lønn.

Som arbeidstaker har du i enkelte tilfeller rett til permisjon, men det gjelder altså ikke flytting. Betalt fridag har du kun krav på hvis har har en tariffavtale eller gjennom en annen lokal avtale mellom deg og arbeidsgiver.

Om du har rett til annen permisjon, enten lønnet eller ulønnet, avhenger av hvilken type permisjon du søker. Denne dekkes ofte av ytelser fra NAV som du enten får betalt direkte eller at arbeidsgiver betaler deg og søker om refusjon fra NAV.

Dette kan gi rett til velferdspermisjon:

 • Lege- og tannlegebesøk
 • Dødsfall i nær familie
 • Tilvenning av barn i barnehage
 • Skolestart for barn
 • Egne barns konfirmasjonsdag
 • Eget giftemål
 • Flyttedag
 • Husbygging
 • Konferansetime i grunnskolen
 • Innkallelse til politiet
 • Lesedager før eksamen

For fullstendig liste over ulike typer lovfestet permisjonsrett kan du lese mer her; lønnet og ulønnet permisjon.

Søke om fridag til flytting

Skal du flytte må du altså sjekke med arbeidsgiver om hvilke avtaler du har og hva dine rettigheter til fridag for å flytte er.
Vær ute i god tid. Mange benytter anledningen til å søke om fri på en fredag da kan har hele helgen på seg for å komme på plass i ny bolig, pakke ut og innrede sin bolig. Trenger du hjelp med interiørveiledning kan du lese mer om dette på våre sider under, interiørveiledning Oslo.

Flyttedag rettigheter

Flyttetips

 • Planlegg i god tid. Hva skal du ha med til ny bolig, hva skal kastes eller gies bort
 • Ikke undervurder tiden. Flytting tar ofte lenger tid enn det du hadde planlagt
 • Bestill emballasje og flyttemateriell, flytteesker, bobleplast, garderobeesker
 • Kvitt deg med ting du ikke bruker eller som bare tar opp unødvendig plass i boder og lagerplass
 • Pakk forsvarlig slik at noe ikke knuser og blir ødelagt. Demonter møbler som er for store.
 • Ha oversikt over den viktige flytteesken. Her har du viktige dokumenter, nøkler, medisiner, verdisaker, tannbørste og ting du trenger raskt
 • Husk å puste med magen og gled deg til du kommer i mål